Важно е да занете

Щорите са не само летен аксесоар на жилището, но функциите които те имат се използват целогодишно. Независимо колко добър климатик имаме и температурата която постигаме за да си почива човек добре има нужда от сянка, а защо не и от тъмнина.

Освен като функция Щората се разглежда, като акцент от цялостния интериор в жилището. За да отговори на всички наши очаквания трябва да се помисли по-рано. Най-добре Щорите да се заложат на етап проектиране. Така архитектът може да предвиди място за кутията, за захранването, за управлението. Това е много важно за външните Щори защото елементите с които функционира Щората могат да останат скрити в мазилката и така не заемат чат от светлия отвор.

При желание за вертикални Щори проектантът трябва да предвиди място за корниз така, че да не се пречи на отварянето на прозореца.

За да бъде крайния резултат добър консултациите и разговорите за Щорите трябва да започнат на етап проектиране или поне преди ремонта или смяната на дограмата.

В зависимост от това къде се извършва топлообмена Щорите биват два вида: външни и вътрешни.